Första ekonomiprogrammet med stöd för QR-kod för betalning