Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring QR-koder på fakturor.

Vill du komma i kontakt med oss? Ring eller mejla.

info@usingqr.se

+46 470 70 60 00

 • Om fakturering med QR-kod

  • Vad innebär lösningen?

   Formatet gör det möjligt att snabbt och säkert betala fakturor. Lösningen består av en QR-kod, innehållande rätt betalinformation, som avsändaren automatiskt får med på sin faktura. Med hjälp av sin bank-app läser mottagaren av QR-koden i sin mobila enhet, där fakturan godkänns för betalning.

  • Vem har tagit fram formatet?

   Visma är Nordens ledande leverantör av ekonomiprogram och affärssystem. Vi vill förenkla för alla, så väl privatpersoner som företag. Därför har vi utvecklat ett format för att betala fakturor med hjälp av QR-kod. Formatet är fritt för alla - banker, programleverantörer och andra – att använda.

  • Varför har ni tagit fram formatet?

   Syftet är att förenkla och effektivisera fakturabetalningar. Uppskattningsvis skickas 400 miljoner fakturor till privatpersoner varje år.

   Med funktionen går det att betala en faktura på bara några sekunder. Man slipper uppge OCR-nr, betaldatum, mottagare m.m. Allt finns redan samlat i QR-koden på fakturan.

   Vi vill att media ska uppmärksamma lösningen för att nå så många som möjligt. På så sätt kan formatet snabbt etableras som en de facto-standard.

   Som den största leverantören av ekonomisystem i Norden kan vi bidra till att QR-koden printas på ett stort antal fakturor och därmed få ett genomslag. Vi är, precis som våra kunder, också privatpersoner som betalar våra privata fakturor genom internetbanken. Det är krångligt och tidsödande arbete och det blir ibland fel vid inmatningen. Teknik som QR-kod, smarta telefoner och bank-appar är verktyg som kan underlätta detta.

  • Varför ska just ert format av QR-kod vara standard?

   Det är väldigt viktigt att alla följer en standard, annars blir det inte intressant att utveckla lösningar för att läsa och tolka QR-koden. Om exempelvis bankerna ska utveckla bank-appen för att läsa QR-koden kan det bara finnas en standard.

   Vi tror att QR-koden kan få ett genomslag tack vare att den kommer att finnas på många fakturor inom kort. Då blir det intressant att utveckla lösningar för att läsa av QR-koden, t ex en bank-app, tolkning av en PDF-fil, tolkning i samband med scanning, scanna via webbkameran på datorn, betala via en kamera på bankomaten m.m.

   Anledningen till att elektroniska fakturor inte har fått genomslag är just problemet med att det inte finns en standard. Elektroniska fakturor är framtiden, men inte just nu.

  • Kan någon i dag, t ex någon bank, tolka QR-koden?

   Nordea och Swedbank har implementerat stöd för lösningen i sin app. Även Swedbank har stöd för QR-betalning i både företags-appen  och appen för privatpersoner. Diskussioner förs med fler banker. Vi tror att privatpersoner, via bank-apparna, är de som först kommer att använda detta.

   Det finns även några scanninglösningar som kan tolka QR koder på leverantörsfakturor, se mer under Nyheter.

  • När kommer era system att kunna printa QR-koden?

   Vårt ekonomisystem Visma Administration, som är det överlägset största i Sverige, har utskrift med QR-kod på fakturorna, liksom Visma Enskild Firma, Visma Eget AB och Visma eEkonomi. Övriga system följer efter i sina normala releasecyklar.

  • Vad skiljer den här lösningen mot en OCR-scanning?

   Det är både enklare och säkrare att använda en QR-kod.  All betalinformation i fakturan flyttas automatiskt över till din bank-app när du scannar QR-koden. Du slipper komplettera med extra uppgifter vilket eliminerar felinmatning. Att betala fakturan sker på bara någon sekund.

 • Varför fakturering med QR-kod?

  • Varför ska jag använda funktionen?

   Funktionen förenklar fakturabetalningar. Med en mobil enhet går det att läsa av QR-koden på en ankommande faktura och godkänna den för betalning, utan extra handpåläggning. Hela förfarandet tar bara några sekunder.

  • Varför ska jag som leverantör erbjuda en QR-kod på fakturan?

   En QR-kod underlättar betalfunktionen för fakturamottagaren. Du som leverantör erbjuder helt enkelt en fantastisk tjänst till dina kunder.  Att kunna läsa av en QR-kod direkt på fakturan innebär en enorm tidsvinst för dina kunder.

  • Varför ska jag som bank utveckla stöd för formatet i min app?

   Som bank har du inte bara möjlighet att förenkla vardagen för dina kunder. Du säkerställer också att rätt information alltid levereras vid varje fakturabetalning. Eftersom QR-koden redan innehåller en struktur för hur all informationen ska läsas sker ingen manuell inmatning av uppgifter. Om tillräckligt många stöttar initiativet blir det en de facto-standard.

 • Kom i gång

  • Allmänt

   Formatet består av två delar, programvara som skapar och skriver ut QR-koden, samt en scanner och app för att läsa koden.

  • Vad är formatet?

   Formatet är en struktur för informationen som läggs i QR-koden. Formatet innehåller samma information som finns på en faktura för att mottagaren ska kunna betala den. Informationen är formaterad med JSON.

  • Hur använder jag formatet?

   Formatet vi har tagit fram är enkelt att använda. Fakturainformationen är lagrat som en JSON-formaterad textsträng. För att komma i gång hämtar du hem den specifikation som vi tillhandahåller. Om du inte är bekant med QR-koder eller JSON-formatet rekommenderar vi att du tar till dig grundläggande kunskaper om dessa standarder. Därefter är det bara att börja anpassa din lösning för att använda formatet på bästa sätt för dina kunder.

  • Vad är en QR-kod?

   QR-kod är en tvådimensionell streckkod som utvecklats av Denso Wave (http://www.qrcode.com/en/) med målet att ta fram en kod som går snabbt att läsa. QR står för Quick Response. QR-koder har sedan publiceringen av formatet 1994 fått stor spridning. Standarden är tillgänglig för alla att använda utan kostnad.

  • Vad är JSON?

   JSON är ett kompakt textformat, som används för att utbyta data mellan olika system. (http://json.org/json-sv.html).

  • Vad behöver jag för att skapa en QR-kod?

   Det du behöver är en QR-generator. QR är i dag ett etablerat format och det finns ett flertal olika generatorer, både open source och kommersiella.  Samma betalinformation som finns på fakturan ligger till grund för QR-koden, enligt det format vi tillhandahåller. Du hittar generatorer genom att söka på t ex " QR reader open source" eller ”QR reader lib”.

  • Vad behöver jag för att kunna läsa QR-koder?

   Du behöver en QR-läsare. Det finns många olika QR-läsare att välja mellan, både open source och kommersiella alternativ.

  • Vilka QR-generatorer kan man använda?

   QR är en etablerad standard och det finns många tjänster och bibliotek för att skapa QR-koder. Vi har använt två olika generatorer som passade i våra lösningar. De vi har använt är:

   libqrencode         http://fukuchi.org/works/qrencode/

   ZXing ("Zebra Crossing")    http://code.google.com/p/zxing/

   Du hittar generatorer genom att söka på t ex "QR encode open source" eller ”QR encode lib”.

  • Var på fakturan ska QR-koden ligga?

   Vi rekommenderar att lägga QR-koden i direkt anslutning till "Belopp att betala".

  • Vad behöver jag som bank?

   Som bank behöver du kunna läsa QR-koder via din app. Därför måste du implementera en QR-läsare. Beroende på hur din app är utformad finns olika lösningar. För att kunna tolka innehållet behöver du även vårt format, som du hittar på startsidan.